• КОНТРОЛ – елемент
   Добавяне в количката
   • КОНТРОЛ – елемент

   • 12,99лв.
   • Това е елемент от твоя Memmoar, чиято идея е да разбереш повече за теб самия и за твоя вътрешен свят. Съдържа въпроси и техники внимателно създадени, за да водят до личностно развитие. Този елемент е за тези, които искат да разберат: Повече за самоконтрола си. Как се чувстват, когато загубят контрол. Какво могат и какво не могат да контролират. и…
  • МЕММОАR- Booker/Меммоар-Букър
   Добавяне в количката
   • МЕММОАR- Booker/Меммоар-Букър

   • 19,99лв.
   • Това е твоят Memmoar, мястото, където да събереш различните елементи от пътешествието ти към теб самия. Имаш възможността да създадеш твоето собствено пътешествие, като избираш от различните елементи на Меммоар. Даваме ти карта, която да ти помога през това пътуване. Всеки елемент на меммоар идва със стикер, които можеш да добавиш към картата.
  • ГРАНИЦИ – елемент
   Добавяне в количката
   • ГРАНИЦИ – елемент

   • 12,99лв.
   • Това е елемент от твоя Memmoar, чиято идея е да разбереш повече за теб самия и за твоя вътрешен свят. Съдържа въпроси и техники внимателно създадени, за да водят до личностно развитие. Този елемент е за тези, които искат да: разберат какво са личните граници какви са техните лични граници да се научат как да бъдат по-асертивни как да отстояват себе…
  • КОМУНИКАЦИЯ – елемент
   Добавяне в количката
   • КОМУНИКАЦИЯ – елемент

   • 12,99лв.
   • Това е елемент от твоя Memmoar, чиято идея е да разбереш повече за теб самия и за твоя вътрешен свят. Съдържа въпроси и техники внимателно създадени, за да водят до личностно развитие. Този елемент е за тези, които искат да: разберат повече за собствените си умения за комуникация да развият тези умения да разберат повече за невербална и вербална комуникация повече за…
  • МОТИВАЦИЯ – елемент
   Добавяне в количката
   • МОТИВАЦИЯ – елемент

   • 12,99лв.
   • Това е елемент от твоя Memmoar, чиято идея е да разбереш повече за теб самия и за твоя вътрешен свят. Съдържа въпроси и техники внимателно създадени, за да водят до личностно развитие. Този елемент е за тези, които искат да: научат разликата между искам и трябва какви са собствените им пречки за мотивация. различните видове мотивация как да се мотивират и самомотивират…
  • САМООЦЕНКА – елемент
   Добавяне в количката
   • САМООЦЕНКА – елемент

   • 12,99лв.
   • Това е елемент от твоя Memmoar, чиято идея е да разбереш повече за теб самия и за твоя вътрешен свят. Съдържа въпроси и техники внимателно създадени, за да водят до личностно развитие. Този елемент е за тези, които искат да: да разберат нивото самооценката им какъв е източникът на тяхната самооценка да изградят добра самооценка да разберат за влиянитео на чуждото мнение…
  • Тяло, Мисъл, Емоция – eлемент
   Добавяне в количката
   • Тяло, Мисъл, Емоция – eлемент

   • 12,99лв.
   • Това е елемент от твоя Memmoar, чиято идея е да разбереш повече за теб самия и за твоя вътрешен свят. Съдържа въпроси и техники внимателно създадени, за да водят до личностно развитие. Този елемент е за тези, които искат да: разберат каква е връзката между тялото, мисъл, емоция да подобрят връзката си с тялото си да разберат какви сигнали дава тялото им,…
  • РЕСУРСИ -елемент
   Добавяне в количката
   • РЕСУРСИ -елемент

   • 12,99лв.
   • Това е елемент от твоя Memmoar, чиято идея е да разбереш повече за теб самия и за твоя вътрешен свят. Съдържа въпроси и техники внимателно създадени за да Ви води през пътешествие към себепознанието. Този елемент е за тези, които искат да: да разберат повече за уменията, които имат да открият своите супер сили да развият умения, които нямат. да…
  • ИМЕ и ИСТОРИЯ – елемент
   Добавяне в количката
   • ИМЕ и ИСТОРИЯ – елемент

   • 12,99лв.
   • Това е елемент от твоя Memmoar, чиято идея е да разбереш повече за теб самия и за твоя вътрешен свят. Съдържа въпроси и техники внимателно създадени за да Ви води през пътешествие към себепознанието. Този елемент е за тези, които искат да: да се докоснат до произхода на името си да разберат повече за собствената си връзка с името да…
  • ЖЕЛАНИЯ – елемент
   Добавяне в количката
   • ЖЕЛАНИЯ – елемент

   • 12,99лв.
   • Това е елемент от твоя Memmoar, чиято идея е да разбереш повече за теб самия и за твоя вътрешен свят. Съдържа въпроси и техники внимателно създадени, за да водят до личностно развитие. Този елемент е за тези, които искат да: разберат кои са по-дълбоките им желания разберат дали си позволяват да искат научат как искат, когато искат осъществят желанията си
  • СТРАХОВЕ – елемент
   Добавяне в количката
   • СТРАХОВЕ – елемент

   • 12,99лв.
   • Това е елемент от твоя Memmoar, чиято идея е да разбереш повече за теб самия и за твоя вътрешен свят. Съдържа въпроси и техники внимателно създадени, за да водят до личностно развитие. Този елемент е за тези, които искат да: да се изправят срещу страховете си. да открият собствени методи за справяне със страховете си да научат повече, за това…